Roefs, de naam die ons identiteit geeft’
Vier eeuwen genealogie en familiegeschiedenis

In het door mij in 2006 uitgegeven boek schrijf ik over mijn familie,
die haar wortels heeft in de vroegere heerlijkheid Oijen, gelegen
aan de Maas in de Brabantse Maaskant.

Behalve mijn eigen familie, zijn er nog andere families Roef(f)s.
In mijn boek heb ik het bestaan van deze families even aangestipt,
maar daaraan geen bijzondere aandacht besteed. Tot nu dan.

Op deze website vindt u niet alleen informatie over mijn eigen
familie, ‘de stam Oijen‘, ook aandacht voor die andere families.
Veel van wat op deze website is opgenomen, is het resultaat van
eigen onderzoek. Daarnaast is dankbaar gebruik gemaakt van
bronnen van derden.

Maurice Roefs